Folija umjesto mrežice

Naša tvrtka nastoji pružiti najnovija tehnološka rješenja. Raldus Cover folija savršena je zamjena za tradicionalnu mrežicu. Raldus Cover folija proizvodi se u 7-slojnoj tehnologiji. Omatanje folijom i folija postaju sve popularniji, jer ima isključivo prednosti. Na recikliranje ide folija skinuta ravno s bale. Nema potrebe odvojeno sortirati foliju i mrežicu. Osim toga, ujedno i najvažnije, hrana je bolje kvalitete jer Raldus Cover gradi dodatnu barijeru za kisik. Za najbolje rezultate preporučujemo korištenje Raldus Cover-a u paru s Raldus Wrap 7.
Gornje rješenje će dati ultra jaku barijeru za kisik i savršenu kvalitetu sjenaže.