OTPAD I ENERGIJA

Proizvodi

Sorry, no posts were found.

Folie do odpadów

Energia i odpady jest stosunkowo nowym działem, w którym działa firma Raldus Plast. Obecnie produkujemy folie stretch Raldus Waste w różnych kolorach do owijania odpadów. Jest to bardzo innowacyjny sposób przechowywania odpadów, który ma wiele korzyści dla użytownika, ale i co ważne dla naszego wspólnego środowiska. Folia Raldus Wrap jest wykorzystywana w zakładach komunalnych czy elektrowniach lub przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem biomasy. Folia Raldus Waste najlepiej sprowadza się w pracy z naszą folią do formowania balotów Raldus Cover. Takie stosowanie mocno ogranicza późniejszy proces segregacji, ponieważ nie generuje problemu z siatką HDPE. Folia Raldus Plast w całości nadaje się do recyklingu.