Vrste slame

Slama se dijeli na slamu jarih i ozimih žitarica.
Razlikujemo: slamu od raži, ječma, zobi ili pšenice. Svaka od njih može imati nešto drugačiju primjenu, što je od posebne važnosti kada se ova sirovina koristi za ishranu životinja.

Potičemo vas da sabijete slamu u bale i koristite našu premium Raldus Net mrežu.